DIRECTION är ett strategiskt ledarprogram och nätverk för chefer, managers och övergripande projektledare inom upplevelsesektorn. Programmet är direkt kopplat
 
till evenemangs- och mötesindustrin, kultur- och fritidssektorn, arenor och KKN. Vi bjuder på inspiration, analys och coachning genom experter och toppledare och  
 både utmanar och förbereder deltagaren på ledarroller och strategiska roller med hög komplexitet. 
Vi testar din personlighets- och ledarprofil och vi ger dig feedback.
    

 Programmet hålls i inbjudande och kreativa miljöer där vi belyser ledarskapsaspekter, megatrender och accelererande omvärldsförändringar. Vi besöker institutioner
 och evenemang och ger dig verktygen för att tackla dina ledarutmaningar. 
Låter det intressant? Då är du hjärtligt välkommen att delta i Direction ledarprogram 2019.

Direction ledarprogram består av 6 separata heldagar fördelade under ett helår. För innehåll och utbildningsblock hänvisar vi till fliken "Program" på denna webbsida.

Utbildningsplatser: Program Skåne inkluderar  Malmö, Helsingborg, Båstad - 2019 helår. Program Stockholm inkluderar Stockholm och Uppsala - ht 2019 / vt 2020.