ANMÄLNINGSFORMULÄR

ANMÄLNINGSVILLKOR

Anmälan till DIRECTION Ledarprogram är bindande, men kan överlåtas till annan person inom den egna organisationen. Vid avbokning utgår en administrationsavgift om 400 kr. Avbokning senare än en (1) månad innan programstart debiteras med 50% av anmälningsavgiften. Avbokning senare än sju (7) dagar innan kursstart debiteras med 100% av anmälningsavgiften. Utebliven eller avbruten närvaro ersätts ej. 


Från och med den 25 maj 2018 gäller den europeiska dataskyddsförordningen inom EU - EU 2016/679 (GDPR). Den nya förordningen ersätter PuL 1998:204. Direction ledarprogram följer GDPR.  

Utbildningsplatser Skåne: Malmö, Helsingborg, Båstad. 
Datum: ledarprogrammet omfattar 6 separata dagar under 2019.
Språk: svenska 

   
Deltagaravgift: 16 800 SEK ex moms.

*Priset inkluderar måltider, kaffe och fika under hela ledarprogrammet, utbildningsmaterial samt tillgång till arenor och institutioner vid studiebesök. Utbildningsmaterialet kan ej publiceras av deltagaren.