KONTAKT

OM DIRECTION LEDARPROGRAM

Direction Ledarprogram utvecklas av Prodactus Utbildning & Ledarskap som bedriver uppdragsutbildningar, ledarprogram och fördjupning i hållbar destinationsutveckling inom Göteborgs stad, Akademi Båstad och i Malmö. Programmet involverar även organisations- och ledarskapsutvecklare som KAHEMI AB samt chefscoacher från destinationer, Malmö stad, Helsingborg stad samt näringslivsrepresentanter.  
 
GDPR / BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Från den 25 maj 2018 gäller den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR) som ersätter PuL 1998:204. Direction ledarprogram följer GDPR.

 
Vilka personuppgfter hanterar ledarprogrammet?

För att kunna hantera anmälningar till programmet och tillhörande fakturering måste vi tillfälligt samla in namn, organisation/företag med tillhörande organisationsnummer samt e-post till deltagaren. Direction ledarprogram sparar inga uppgifter efter genomförd utbildning - dessa raderas. Vi samlar aldrig in personnummer eller privata adresser och telefonnummer, då vi endast riktar oss till professionella organisationer.  

   
Hur hanterar vi dina anmälningsuppgifter?

Vi följer dataskyddsförordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar, lösenord och genom att en begränsad andel personal hanterar uppgifter. Vi lagrar inte mer data eller längre än vi behöver - all data raderas enligt fastställda rutiner när programmet är slutfört. Alla behandlingar av personuppgifter har ett syfte och dokumenteras för att ge deltagarna information om aktuellt program. Vi sprider eller säljer aldrig insamlade uppgifter till tredje part.

För mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) vänligen se:
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen