PROGRAM OCH UTBILDNINGSBLOCK 2019

Direction ledarprogram består av 6 separata utbildningsdagar inklusive studiebesök under 2019. Om du är i behov av kompetensutveckling och vill förbereda dig på snabba omvärldsförändringar som påverkar dig i ledarrollen, samtidigt som du får en inblick i mer strategiska ledarroller, finns det flera goda anledningar för dig att delta i Direction ledarprogram 2019:

     
- programmet förbereder deltagaren på ledarroller med hög komplexitet med ett fokus på strategisk omvärldsbevakning 

programmet erbjuder analys och coachning från toppledare med lång erfarenhet av upplevelser, organisation och styrning
  
- programmet erbjuder personlighets- och ledarprofilstestning, studiebesök och fördjupningsövningar riktade mot ledare

1) Struktur- och framtidsbild
- Introduktion till Direction ledarprogram 2019
- Att arbeta med struktur- och framtidsbilder
- Strategisk omvärldsanalys ur ett ledarperspektiv
- Megatrenders påverkan på lokal / regional utveckling
- Attraktivitets- och marknadsplan, resurser och verktyg

Plats: Malmö Open (TBC)
Datum: 7 februari 2019

4) Studiebesök Hotell / Festival / Event
- Studiebesök vid hotell / festival / event
- Gästföreläsning
- Fördjupningsmodul / workshop
- Visning
- Lunch ingår

Plats: Båstad Tennisstadium (TBC)
Datum: TBA

2) Att leda med förändring som tillstånd
- Ledarskap i en föränderlig kontext
- Konsten att utveckla sig själv och andra
- Värdegrundsarbete / framgångsrik organisationskultur
- Att leda kreativa verksamheter och processer
- Ledarstilar och framtidens ledarutmaningar

Plats: Malmö Incubator (TBC)
Datum: 13 mars 2019

5) Strategiskt ledarskap
- Toppledarrollen; att leda genom andra chefer
- Vision, riktning och ångsiktig planering 1-5 år
- Hållbarhet - en del av det strategiska ledarskapet
- Kärnvärde, unique selling point, identitet, värvning
- Att ta lärdom, ena och besluta genom ett kritiskt och 
  långsiktigt förhållningssätt (*jmf. analytisk förlamning)
Plats: Helsingborg stad + eventbesök (TBC)
Datum: TBA ht 2019

3) Att leda med förändring som tillstånd ff.
- Gruppsykologi, gruppdynamik och roller
- Konflikthantering
- Kommunikation och feedback
- Introduktion till motivationpsykologisk metod och att 
  utveckla organisationer (Self Determination Theory)

Plats: Malmö Arena (TBC)
Datum: 15 maj 2019

6) Studiebesök Kulturinstitution
- Studiebesök vid Kulturinstitution
- Gästföreläsning
- Summering av program
- Visning
- Lunch ingår

Plats: Malmö Incubator (TBC)
Datum: TBA ht 2019