PROGRAM OCH UTBILDNINGSBLOCK 2019

Direction ledarprogram består av 6 separata utbildningsdagar med studiebesök. Är du i behov av kompetensutveckling och vill förbereda dig på mer övergripande och strategiska ledarroller inom upplevelsesektorn och samtidigt få en inblick i snabba omvärldsförändringar, finns det flera goda anledningar att delta i programmet:
   
- programmet förbereder deltagaren på övergripande ledarroller med hög komplexitet i en föränderlig värld

   
- programmet erbjuder coachning från toppledare med fokus på strategiskt ledarskap och omvärldsbevakning 
    
- programmet erbjuder personlighets- och ledarprofilstestning, studiebesök och fördjupningsmoduler   
 

1) Struktur- och framtidsbild
- Introduktion till Direction ledarprogram 2019
- Att arbeta med struktur- och framtidsbilder
- Strategisk omvärldsanalys ur ett toppledarperspektiv
- Megatrenders påverkan på lokal / regional utveckling
- Attraktivitets- och marknadsplan, resurser och verktyg

Plats: Malmö Open - The European Parasport Games
Datum: 8 februari 2019

4) Strategiskt ledarskap
- Toppledarrollen; att leda genom andra chefer
- Vision, riktning och långsiktig planering - case H22
- Hållbarhet - en del av det strategiska ledarskapet
- Kärnvärde, unique selling point, identitet, värvning
- Att ta lärdom, ena och besluta genom ett kritiskt och 
  långsiktigt förhållningssätt (*jmf. analytisk förlamning)
Plats: Helsingborg CVB med besök Helsingborg Arena
Datum: 30 augusti 2019 

2) Att leda med förändring som tillstånd 
- Ledarskap i en föränderlig kontext
- Konsten att utveckla sig själv och andra
- Värdegrundsarbete: hållbar organisation / destination
- Att leda, marknadsföra och paketera upplevelser
- Ledarstilar och framtidens ledarutmaningar

Plats: Malmö Incubator
Datum: 15 maj 2019

5) Att leda med förändring som tillstånd 
 - Gruppsykologi, gruppdynamik och roller
- Konflikthantering
- Kommunikation och feedback
- Introduktion till motivationpsykologisk metod och att 
  utveckla organisationer (Self Determination Theory)

Plats: Helsingborg / Dunkers Kulturhus (TBC)
Datum: 6 sept 2019

3) Studiebesök / workshop Hotel Skansen
- Att långsiktigt bygga och utveckla ett platsvarumärke
- Gästföreläsning
- Fördjupningsmodul / workshop platsvarumärke
- Visning av Hotel  Skansen och Tennisstadion
- Workshop

Plats: Båstad Hotel Skansen / Tennisstadion
Datum: 12 juni 2019

6) Studiebesök Kulturinstitution 
- Studiebesök vid Kulturinstitution i Malmö
- Gästföreläsning strategisk kommunikation
- Summering av ledarprogram
- Visning
- Workshop

Plats: Malmö Incubator samt kulturinstitution 
Datum: 23 oktober 2019